ေမးခြန္းမ်ား

BurmaSports365မွာ ကစားဖို႔ အသက္ အကန္႔အသတ္ ရွိပါသလား။
အသက္ (၁၈) ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမယ္။
အေကာင့္ ဘယ္လိုဖြင့္ရမလဲ။
ပိုျပည့္စံုစြာ သိႏုိင္ရန္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။Click here
အနည္းဆံုး ေငြဘယ္ေလာက္က စၿပီး သြင္းလို႔ရလဲ။
၃၀,၀၀၀ က်ပ္ မွ စ၍ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။
ေငြျပန္ထုတ္ရင္ အကန္႔အသတ္ ရွိလား။
အကန္႔အသတ္မရွိပါ။
ယူနစ္ဘယ္ေလာက္ ရမွာလဲ။ တစ္ယူနစ္ကို ဘယ္ေလာက္ သတ္မွတ္လဲ။
ျမန္မာေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္လွ်င္ တစ္ယူနစ္
ျမန္မာေငြ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ = ၁၀ ယူနစ္
ျမန္မာေငြ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ = ၅၀ ယူနစ္
ျမန္မာေငြ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ = ၁၀၀ ယူနစ္
ေငြသြင္းၿပီးရင္ အေကာင့္ထဲ ယူနစ္၀င္ဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္ေစာင့္ရမလဲ။
ေငြသြင္းၿပီးပါက ၁၀ မိနစ္ ၁၅ မိနစ္အတြင္း သင့္အေကာင့္ထဲကို ေငြထည့္ေပးမွာပါ။
ယူနစ္ ထုတ္ယူဖို႔ ဘယ္ေလာက္ေစာင့္မလဲ။
၁၅ မိနစ္ အတြင္းမွာ ေငြထုတ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမွာပါ။
ယူနစ္ထုတ္ယူႏုိင္ဖို႔ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးဖုန္းလိုင္းမ်ားသို႔ ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ (၂)နာရီမွ ည(၁၀)နာရီအတြင္း ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ပါသည္။
အေကာင့္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ေမ့သြားရင္/ေပ်ာက္သြားရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
ကၽြန္မတို႔ကို ဖုန္း၊ SMS၊ Viber၊ Chatbox မ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။